Lärandedagar för skolelever

Upplevelsebaserat lärande för unga med behov av en förändrad skolsituation

Häst för Dig erbjuder tjänster för unga som inte varit i skolan på länge eller som behöver en förändrad skolsituation. Det är som vanligt skolan som bär det pedagogiska ansvaret för eleven och är den som beslutar om tjänstens form, innehåll och omfattning. Skolan avgör om skolans pedagoger skall vara med under dagarna på gården eller om dagarna handleds av Karin själv – i nära samverkan med skolans pedagoger. Tjänsterna infogas i och anpassas till aktuell läroplan och eventuell åtgärdsplan för att på allra bästa sätt möjliggöra det fortsatta pedagogiska arbetet.

Varmt välkommen att läsa och ladda ner!


Kontakta oss för information och förfrågan

%d bloggare gillar detta: