Föreningen

Fagerhults Hästförening för Liv, Utveckling och Lärande

Med stort hjärta och engagemang drivs den ideella föreningen Fagerhults Hästförening för Liv, Utveckling och Lärande. Mål för verksamheten är att bidra för ungas utveckling, välmående och känsla av egenmakt. Föreningen samverkar med den certifierade Grön Arenagården Fagerhults Häst. I nära kontakt med naturen och i samverkan med hästar och andra djur skapas förutsättningar för att vila, känna delaktighet och att upptäcka nya sätt att relatera både till sig själv och sin omvärld. Gårdens fyra vänliga och välutbildade hästar är värdefulla arbetskamrater i arbetet för psykisk hälsa och resiliens hos unga i utsatta livslägen.

Föreningens syfte

Med stöd av djur, natur och trädgård ska föreningen särskilt verka för att främja psykisk hälsa, personlig utveckling, välmående, känsla av tillhörighet och hopp hos barn, unga och unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller som befinner sig i utsatta livslägen. I föreningen ses barnet/människan som en aktiv del i sitt sammanhang och nätverket och dess utveckling ska därför särkilt beaktas och tillvaratas. I föreningen läggs särskild vikt vid föräldraskapets möjligheter och dess betydelse för barns och ungas psykiska hälsa och utveckling. Föreningen ska vidare, i de fall det är möjligt, verka för samverkan med huvudmän för aktuella behandlingsinsatser och pedagogiska insatser och ska arbeta för att bidra till alternativ inom desamma. Föreningen ska motverka all form av diskriminering och verkar för att utjämna orättvisor och bryta utanförskap för utsatta grupper i samhället.

Fagerhults Hästförening för Liv, Utveckling och Lärande

Organisationsnummer: 802536-4558

Vi behöver varandra

Vi behöver verksamheter för Liv, Utveckling och Lärande där alla har chans att utvecklas utifrån sina unika behov och förmågor.

Få vara dem vi är

Vi behöver sammanhang där vi inte måste åstadkomma, prestera och uträtta för att känna att vi duger och platsar. Vi duger precis som vi är.

Finna nya vägar

Vi behöver finna nya vägar i verksamheter för Liv, Utveckling och Lärande; vägar som bär den resande och som känns bra att färdas på.


Du är varmt välkommen att bli en del av vår förening!

Medlemsskapet är gratis. Det är bara att höra av sig till oss för att meddela att du vill vara med!


Tillsammans skapar vi förutsättningar för växande

%d bloggare gillar detta: