Hem

Fagerhults Häst

Är du intresserad av våra uteritter eller lektioner tillsammans med hästen?

Är du intresserad av vår verksamhet för Liv, Utveckling och Lärande?

Fagerhults Häst är en liten och personlig verksamhet belägen i Istorp, Marks kommun. Omgiven av ängar, skogar och sjöar är den certifierade Grön Arena Gården idealiskt placerad för sina verksamheter; Personliga hästäventyr och Häst för Dig.

Personliga hästäventyr erbjuder ritter, lektioner, weekendläger och samvaro med hästar. Lektioner erbjuds både vad gäller ridning samt kommunikation med hästen från marken. Tjänsterna erbjuds endast 1-2 gäster per tillfälle vilket ger stora möjligheter att själv påverka sitt hästäventyr. All samvaro med hästarna fokuserar den ömsesidiga kommunikationen med hästen och kroppsspråk, intention och centrering ses som viktiga verktyg för att skapa en glädjefull samvaro.

Häst för Dig erbjuder tjänster för Liv, Utveckling och Lärande med stöd av djur, natur och trädgård både till privata kunder och till offentlig verksamhet. Exempel på tjänster som erbjuds är föräldraworkshops, lärandedagar för unga med problematisk skoltillvaro, upplevelsebaserat lärande tillsammans med djuren på gården och hästaktiviteter som utgår från behov och mående.


Varmt välkommen!