Ansökta projekt

Fagerhults Hästförening – ständigt i startgroparna för nya projekt!


Fagerhults Hästförening för Liv, Utveckling och Lärande har sökt medel för ett flertal projekt!

Det finns många projekt föreningen önskar genomföra. Här följer en kort presentation av tre projekt som Fagerhults Hästförening sökt medel för. Två av dessa projekt har redan beviljats medel, helt eller delvis! Föreningen är fantastiskt tacksam till Skandia Stiftelsen Idéer för Livet samt till Ulla och Lennart Wallenstam Stiftelse. Under fliken pågående projekt presenteras aktiviteter som erbjuds inom projektet.

Häst för Dig – nya vägar

För de ungdomar som inte gått i skolan under större delen av högstadiet kan det kännas övermäktigt att söka till gymnasiet eller att delta i annan verksamhet. Många av dessa ungdomar upplever sig som mycket långt från arbetsmarknaden och lever med en ökad risk för psykisk ohälsa. Häst för Dig önskar erbjuda verksamhet för unga utan sysselsättning under 2 dagar per vecka i 10 veckor. Mål för verksamheten är att öka känslan av psykiskt och fysiskt välbefinnande, bidra till en stärkt självkänsla, social kompetens och känsla av egenmakt. Forskningen kring hälsofrämjande arbete med hjälp av djur, natur och trädgård visar tydligt på dess positiva effekter och Häst för Dig vill på detta sätt göra en tydlig insats för unga i svåra livssituationer.

Häst för Dig – vi bygger

Att vara ung och leva med psykisk ohälsa kan vara väldigt svårt. Att dessutom inte ingå i någon typ av sysselsättning eller verksamhet innebär en ytterligare ökad risk både vad gäller fysiskt och psykiskt välmående. Häst för Dig önskar genom projektet ”Häst för Dig – vi bygger” skapa en trygg plats för utforskande av den egna kompetensen och känslan av egenmakt. I detta delprojekt bygger vi tillsammans en bana för hästar och ungdomar att leka och lära i. Tillsammans utforskar vi motivation och lärande; Vad behöver hästen för att lära sig? Vad tycker den är roligt? Vad behöver jag? Hur kan jag få det jag behöver för att återta makten över min egna lärandeprocess? Projektet pågår under fem halvdagar och vi varvar banbygge med korvgrillning, fika och övningar tillsammans med hästarna i vår egenhändigt uppbyggda bana.

Häst för Dig -we are awesome

För många unga med HBTQI+tillhörighet kan det vara en utmaning att delta i verksamheter som andra unga upplever tillgängliga. Många HBTQI+ ungdomar är i högre grad drabbade av psykisk ohälsa än andra unga. Häst för Dig önskar erbjuda delprojektet ”Häst för Dig – We are awesome” under fem halvdagar för unga med HBTQI+tillhörighet. Projektet syftar att tillsammans med ungdomar och hästar utforska vem en önskar vara och vad som är möjligt. Vi låter oss inspireras av cosplay och riddarideal, historier och superhjältar och arbetar med estetiska uttryck genom textilier, smink, färg och kläder. Under den avslutande delen av projektet ges möjlighet att, om en önskar, skapa en kortare film kring sitt visuella uttryck tillsammans med hästen.

.


Om du är nyfiken på oss som projektpartner, eller vill höra mer om något av det vi önskar genomföra är du varmt välkommen att kontakta oss!


Låt oss kika närmare på vad vi kan göra tillsammans

%d bloggare gillar detta: